Je wil meer weten over vergoedingen

De consulten worden vaak deels vergoed door de aanvullende zorgverzekeringen.

Vraag zelf na of jouw polis consulten van een batc-zorgverlener vergoedt. Zo niet, dan kan je misschien beroep doen op een voorziening in de WMO of de Jeugdwet.

Vraag dit na bij je gemeente. Als ze een contract hebben met Klaver4you, dan kan dat via een voorziening in natura.

Anders is het misschien mogelijk om een maatwerkvoorziening te vragen via een pgb. Meer weten? Vul gerust even het contactformulier in. Dan denk ik met je mee.