MatriXscholingsaanbod

MatriXleercounseling

Alle gedoe de wereld uit. Regie hebben over je eigen hoofd. Dat is ons werk. Daarom is het zo belangrijk dat mensen het ook zien. Dat het bestaat. Dat degene bij wie ze aankloppen, inderdaad geen gedoe heeft. En volkomen bewust is van zichzelf en de eigen processen. Het siert ons als we daar continue alert op zijn. Het is niet altijd zo dat er nog triggers liggen. Soms gaat het meer om kernwaarden en onderliggende behoeften.Bij mij kun je ontrafelen wat er nog aan vraagstukken ligt voor jou.


Gezin uit de knel

De 1-daagse workshop Gezin uit de knel heeft een krachtige uitwerking. Het is heel handig als je zelf deze kennis hebt en zelf ouders in jouw praktijk deze kennis kan aanreiken. In deze Masterclass leer je de elementen doorgronden en die zelfregie overdragen. Zo zijn ouders bij jou nog sneller geholpen!


De MatriXmethode en depressie

Wanneer in de reguliere zorg of in het onderwijs hulp wordt geboden, is die min of meer gebaseerd op de symptomen die zich aandienen. Dit is niet altijd een effectieve manier om de hulp te bieden. De resultaten zijn tijdelijk van aard, of blijven afhankelijk van continue begeleiding.Door juist vanuit de oorsprong aan de slag te gaan, komt er resultaat tot stand dat blijvend is, en waar iemand zelfstandig mee verder kan.Dit kan gaan om zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, taakgerichtheid, omgaan met tegenslag, of een zelfbeeld dat energie vreet. De onderliggende behoeften zijn de sleutel om te komen tot een resultaat wat ertoe doet.


MatriXmethode en PTSS

De diagnose PTSS wordt vaak gemist. Misschien tref je wel eens mensen, die een heel rijtje diagnoses opsommen bij de intake. En daarbij nog de verzuchting, dat niks hen nog echt geholpen heeft. PTSS kan veel sneller ontstaan dan vaak gedacht wordt.
De impact van een PTSS is ontwrichtend, je normale functioneren stopt op alle fronten. Je bent als MatriXcollega goud waard, als jij kan achterhalen dat de kern van de moeilijkheden voortkomt uit PTSS. Zorg ervoor dat je weet hoe het ontstaat, wat de symptomen zijn, en wat je er eenvoudig al aan kan doen om iemand vooruit te helpen of naar de juiste hulpverlening te verwijzen. De mensen verdienen die zorg en aandacht.


MatriXmethode en burn-out

Burn-out herkennen is de sleutel tot herstel. Iemand loopt tegen grenzen aan. Is het overzicht kwijt. Het voelt alsof ze geen tijd meer voor zichzelf hebben. Hun relatie loopt het ook niet lekker. Wat geeft steun, hoe kunnen zij weer bijtanken? Je weet soms niet meer waar je moet beginnen. De burn-out is een gevolg van keuzes die gemaakt worden. Het probleem ligt erin dat de keuzes niet voortkomen uit de eigen kernwaarden en behoeften. De verschillende levensfasen van een mens geven hier een extra impuls in, waardoor een leven echt kan ontsporen. Kennis over de levensfasen en de bijkomende ambivalenties geven jou de handvatten om in jouw praktijk direct toe te passen.


Online module AD(H)D

Er is al veel gezegd en geschreven over AD(H)D. Veel ervan klopt niet. Het is voor de mensen die bij jou komen voor hulp, belangrijk dat jij over de meest actuele en praktische informatie beschikt. Zo sluit je goed aan bij hun beleving en behoeften. Pak je vooroordelen en fabels grondig aan en ruim ze uit de weg. Je zal zien, hoe dankbaar de mensen je zullen zijn als je echt snapt hoe het zit. AD(H)D, daar kun je ontzettend veel mee!


De MatriXmethode toepassen in therapeutische werkvormen

De basistechniek van de MatriXmethode is fijn en helder. Soms merk je echter dat het te abstract is voor de mensen die bij jou komen. Felice past al langer diverse werkvormen toe, waarbij ze toch bij de kern van de MatriXmethode weet te blijven. Wil jij een dag aan de slag met een aantal van deze werkvormen? Wees dan welkom op deze praktijkdag. Naast het uitproberen, verzamel je ook materialen die je weer kan gebruiken in je eigen praktijk.

Maar misschien wil je liever een eigen, vertrouwde werkvorm omvormen zodat je de MatriXmethode ermee kan verweven? Dan ben je welkom om hiervoor een individuele afspraak te maken.


Collegiale MatriXconsultatie

Wanneer in de reguliere zorg of in het onderwijs hulp wordt geboden, is die min of meer gebaseerd op de symptomen die zich aandienen. Dit is niet altijd een effectieve manier om de hulp te bieden. De resultaten zijn tijdelijk van aard, of blijven afhankelijk van continue begeleiding. Door juist vanuit de oorsprong aan de slag te gaan, komt er resultaat tot stand dat blijvend is, en waar iemand zelfstandig mee verder kan. Als MatriXcollega heb je je MatriXvragen natuurlijk paraat. Maar soms is het fijn om even te putten uit de ervaring van anderen. Felice vindt het leuk en leerzaam om samen met jou te puzzelen op wat jij in je praktijk tegenkomt.