Meer over Veelkant en Felice Visser

Hallo, fijn om even kennis te maken.

Ik ben Felice Visser. Sinds 5 jaar werk ik in mijn eigen praktijk, Veelkant.

Ik ben er van overtuigd dat er veel manieren zijn om situaties te beleven. Elk mens is daarin uniek en kijkt met zijn eigen ervaringen als uitgangspunt.

Mijn missie is om mensen daarover de regie terug te geven. Immers, maar al te vaak komen adviezen uit de lucht gegrepen, en gaan niet uit van jouw eigen werkelijkheid, jouw eigen omstandigheden.

Ik vind het belangrijk om erkenning te geven aan die eigen, persoonlijke beleving. Ik heb al lang afgeleerd om daarover te oordelen. Ook is het niet aan mij om te bepalen of je er iets mee moet of niet.

Je kunt dat heel goed zelf beslissen. Ik help je vooral om de situatie te ontwarren, uiteen te rafelen, te verhelderen. Want dan kun je zelf goed zien dat jouw beleving heel logisch is en klopt. En of je wil dat dat zo blijft, of dat je wil dat die ervaring je echt wat gaat opleveren.

Dat kan via geestelijke begeleiding. Ik sluit dan aan bij jouw levensbeschouwing.

Ook kan ik je begeleiden met behulp van de MatriXmethode.

Ik ben een van de MatriXtrainers en een van de MatriXpractitioners van het MatriXmethode Instituut.

Zo kan ik veel bijdragen aan een effectievere hulpverlening. Daar ga ik voor, daar sta ik voor. Ik hoop dat onze kennismaking nieuwe mooie oplossingen brengt, die jou veel positiefs opleveren.