Holistische consulten op basis van de 5 natuurgerichte principes.

De vijf natuurgerichte principes volgens de BATC zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is. In mijn praktijk richt ik me dus op het functioneren van jouw psyche, omdat dat de weg wijst naar de blokkades in alle vijf principes.

Psyche

In mijn praktijk is, van de vijf natuurgerichte principes, dit het meest vaak toegepaste principe. Hierbij komt mijn expertise als natuurgericht geestelijk begeleider zeer van pas. Hiermee doorbreek je patronen van jaren en zul je in de toekomst minder snel uit je evenwicht raken door situaties die lijken op die uit het verleden. Je omgeving moet nog wennen aan hoe jij jezelf nu neerzet in jouw leefwereld. Ik begeleid je en inspireer je om deze stappen met een groeiend zelfvertrouwen te nemen.

Voeding

Een langdurige periode van spanning of rouw trekt zijn tol op je lichaam. Als orthomoleculair voedingsadviseur ondersteun ik je in de keuzes die je maakt om je voeding samen te stellen. De juiste keuzes dragen bij aan een beter metabolisme, een betere afweer en kunnen bijdragen aan het beter verdragen van stoffen in en om ons heen. Waar nodig (als je bijvoorbeeld medicijnen gebruikt) verwijs ik naar een natuurgerichte collega-arts.

Drainage

Door de verbeterde voeding en het verbeterde metabolisme is het belangrijk om je lijf te helpen de afvalstoffen af te voeren en je lijf te steunen in dit reinigingsproces. Als orthomoleculair voedingsadviseur loop ik met je na op welke wijze je dit via je voedingspatroon en bewegingspatroon kan helpen verbeteren. Waar nodig (als je bijvoorbeeld medicijnen gebruikt) verwijs ik naar een natuurgerichte collega-arts.

Prikkeloverdracht

Omdat de emotionele blokkades zijn weggenomen en je meer in balans komt, ontstaan er nieuwe patronen, inzichten en belevingen. Hier volgt een nieuwe ronde speuren naar blokkades in het lichaam, die onverwerkte gebeurtenissen vasthouden. Het verwerken en een plek geven van deze overweldigende ervaringen dragen wel bij aan het beter functioneren van je lichaam. En juist nu je volop aan het herstellen bent en je een nieuwe lichaamshouding aanneemt tijdens dit proces, is het ook nodig om steun te bieden aan het herstel van die houding van je het lijf. Hiervoor zet ik lichaamsgerichte werkvormen in.

Energie

Hierdoor komt jouw geblokkeerde energie weer in beweging en kan deze benut worden voor jouw verdere herstel. De basis voor mentaal, emotioneel en fysiek welzijn komt weer in balans. Ik begeleid dit integratieproces met diverse oeroude energetische werkvormen die ik leerde in mijn opleiding tot geestelijk begeleider. De kunst om het leven tegemoet te treden en daarin voor jezelf te zorgen, die kunst hervind je weer in mijn praktijk. Met mijn behandeling streef ik naar verbetering van jouw gezondheid en welbevinden. Je bent welkom voor een vrijblijvend en gratis inzichtgesprek. Een natuurgericht consult kost € 80 per uur.

 

Zelfbeeld

Niet bemoeizuchtig, maar een betrokken luisteraar. Niet luidruchtig en praatziek, maar gezellig en warm. Geen weetal maar een behulpzaam, oplossingsgericht mens. Niet eigenwijs en egoïstisch, maar authentiek en waarachtig. Niet zelfbepalend, maar wel doordrongen van zelfbeschikkingsrecht. Iemand die iets niet uitkauwt, maar liefdevol weet te ontrafelen. Niet theatraal, maar open, hartelijk en zelfbewust.

Lotgenoten

Daarin herken ik mijn lotgenoten. Beter nog, ik begrijp hoe het bij hen zo kon lopen. En ik reik hen de hand. Omdat ik meen dat zij het nodig hebben om te horen dat het proces doorbroken kan worden. Dat er hoop is. En wie anders dan een lotgenoot snapt dat beter? Aan mijn succesvolle begeleidingstrajecten ontleen ik nu het recht om mijn eigen academie in te richten. Want zelfherstel is 1 ding, het aan anderen overbrengen is 2. Hoe leer je anderen te brengen naar zelfherstel? Kan je dat aan anderen overbrengen?

Competenties

Ja, dat kan ik als geen ander. Ik stel mensen in staat om te luisteren zonder oordeel, omdat dat was wat ik nodig had. Ik stel mensen in staat om keuzes te creëren, omdat dat was hoe ik de weg naar mezelf vrijmaakte. Ik stel mensen in staat om situaties te ontrafelen tot de kern, omdat dat was wat mij duidelijkheid gaf. Ik stel mensen in staat om het innerlijk klankbord van een ander te resetten en weer in werking te zetten, omdat ik zo de weerklank vond voor mezelf in mezelf. Ik leer mensen anderen onbevangen te benaderen, omdat iedereen recht heeft op oprechte aandacht. Omdat ik zo mezelf in staat stelde de wereld weer tegemoet te treden zonder angst en schaamte.

Herstelverhaal

Mijn academie en mijn praktijk zijn mijn bezielde herstelverhaal. Ik vervul mijn werk met mijn wijsheid en mijn levenslessen en ervaringskennis. Met mijn unieke deskundigheid. Omdat ik het verschil wil bieden voor jou.

Contact met Felice

Bij Veelkant kom je niet op een wachtlijst. Je kunt gewoon een afspraak plannen. Ook voor een eerste kennismaking of intake. De intake kost niets. Aan de hand van de intake beslis je zelf of ik bij je pas. Als je denkt van niet, kun je me wel betrekken in het vinden van de juiste aanpak voor jou. Dus alles is vrijblijvend. Kijk in de webagenda en plan zelf je afspraak!

Ware aandacht is bewust stilstaan bij wat een ander je toevertrouwt