Over mij

Ik begrijp dat je wil weten waar ik vandaan kom. Wat maakt dat ik mensen durf op te leiden en te begeleiden rond dit indringende syndroom, PTSS en suïcidepreventie. En wat dat zegt over mij.

Eenzame jeugd

Ik kom uit een verleden vol angst, oordelen, wantrouwen, beschuldigingen, dreigementen, hardhandige aanpak. Een jeugd en een opvoeding waarin ik afgewezen, buitengesloten en genegeerd werd. Eenzaamheid, verdriet, verlorenheid. Dat was mijn deel. Erom heen was een wereld waarin mij mijn grondrechten ontnomen werden. Ik was een speelbal van mijn noodlot en tegenspoed. En ik verwierp en vocht met mijn afkomst, mijn naam, mijzelf. Een complex trauma.

Verhuizing

Felicitas. Zoek het maar eens op. Het belooft voorspoed, ontwikkelingsmogelijkheden, ontplooiing, groei, geluk, welvaart. En ik had alleen maar pech. Moest verhuizen. Weggaan zonder afscheid nemen. Kon nergens echt wortelen. Mensen zeiden dat in therapie moest, slechte karaktereigenschappen had.

Ouderverstoting

Mijn stiefvader bracht het als een cadeautje, we mochten zijn achternaam aannemen. Dat leek me inderdaad slimmer. Dan waren we samen met de man van mijn moeder weer 1 gezin, omdat we dezelfde naam zouden dragen. Dus liet de Raad van Kinderbescherming geloven dat ik zijn achternaam wilde. En zo heet ik Visser nu. Die familie liet me geloven dat ik een plek kreeg. Waar ik op iemand kon rekenen. Waar iemand het zichtbaar voor me opnam. Maar als het erop aankwam, waren ze er niet voor mij.

Suïcide

Sterker nog, mijn moeder stapte uit deze wereld, een door haar – uit wanhoop – gekozen dood. En ik stond er alleen voor. Na jaren ben ik overeind gekrabbeld en koos steeds vaker en sneller voor wegen die mij naar mezelf leidden. Ik herstelde, kortgezegd, van een complexe PTSS. Ik hervond mezelf en nog eens en ontdekte dat mijn zo verfoeide karaktereigenschappen slechts vervormd waren naar overlevingsstrategieën.

“ Het is volkomen normaal om van slag te zijn ”

Zelfbeeld

Niet bemoeizuchtig, maar een betrokken luisteraar. Niet luidruchtig en praatziek, maar gezellig en warm. Geen weetal maar een behulpzaam, oplossingsgericht mens. Niet eigenwijs en egoïstisch, maar authentiek en waarachtig. Niet zelfbepalend, maar wel doordrongen van zelfbeschikkingsrecht. Iemand die iets niet uitkauwt, maar liefdevol weet te ontrafelen. Niet theatraal, maar open, hartelijk en zelfbewust.

Lotgenoten

Daarin herken ik mijn lotgenoten. Beter nog, ik begrijp hoe het bij hen zo kon lopen. En ik reik hen de hand. Omdat ik meen dat zij het nodig hebben om te horen dat het proces doorbroken kan worden. Dat er hoop is. En wie anders dan een lotgenoot snapt dat beter? Aan mijn succesvolle begeleidingstrajecten ontleen ik nu het recht om mijn eigen academie in te richten. Want zelfherstel is 1 ding, het aan anderen overbrengen is 2. Hoe leer je anderen te brengen naar zelfherstel? Kan je dat aan anderen overbrengen?

Competenties en roeping

Ja, dat kan ik als geen ander. Ik stel mensen in staat om te luisteren zonder oordeel, omdat dat was wat ik nodig had. Ik stel mensen in staat om keuzes te creëren, omdat dat was hoe ik de weg naar mezelf vrijmaakte. Ik stel mensen in staat om situaties te ontrafelen tot de kern, omdat dat was wat mij duidelijkheid gaf. Ik stel mensen in staat om het innerlijk klankbord van een ander te resetten en weer in werking te zetten, omdat ik zo de weerklank vond voor mezelf in mezelf. Ik leer mensen anderen onbevangen te benaderen, omdat iedereen recht heeft op oprechte aandacht. Omdat ik zo mezelf in staat stelde de wereld weer tegemoet te treden zonder angst en schaamte.

Herstelverhaal

Mijn academie en mijn praktijk zijn mijn bezielde herstelverhaal. Ik vervul mijn werk met mijn wijsheid en mijn levenslessen en ervaringskennis. Met mijn unieke deskundigheid. Omdat ik het verschil wil bieden voor jou.

Contact met Felice

Over mij | Veelkant

Meer weten?

Benieuwd naar mijn verdere verhaal? Ik vertel je graag meer