Je wil anderen sneller uit de knel helpen

Als hulpverlener wil je graag je hulpvragers goed en vlot begeleiden. Soms lukt dat niet, omdat je niet echt tot de kern komt.

Dat kan te maken hebben met een onduidelijke hulpvraag, door blokkades, door je eigen proces dat onbewust meespeelt, of omdat je gewoon niet de juiste tool voorhanden hebt om die ander verder te brengen.

Misschien had je al eerder gehoord over de MatriXmethode, of over de verhalen van de MatriXcollega’s uit hun praktijk. Het maakte je nieuwsgierig.

Je wil graag weten of jij in jouw werk plezier kan hebben van het werken met deze methodiek.